III Sympozjum KNOW

W dniach 23-27 września 2019r. w Guzowym Piecu k. Olsztyna odbędzie się Sesja Sprawozdawcza ZSD oraz III Sympozjum KNOW: „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” wraz z XIII Sympozjum: „Genetyczne, Fizjologiczne i Środowiskowe Uwarunkowania Rozrodu i Zdrowia Zwierząt Oraz Bezpieczeństwa i Jakości Żywności Pochodzenia Zwierzęcego”. (więcej…)

Czytaj więcej

​Sympozjum KNOW

W​ dniach 18 – 20 czerwca 2018r. w Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie odbędzie się II Sympozjum „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” Konsorcjum Naukowego KNOW, oraz XII Sympozjum „Genetyczne, Fizjologiczne i Środowiskowe Uwarunkowania Rozrodu i Zdrowia Zwierząt oraz Bezpieczeństwa i Jakości Żywności Pochodzenia Zwierzęcego”. (więcej…)

Czytaj więcej

Konkurs wewnętrzny na wyjazdy długoterminowe

Rada Programowa KNOW powołana przy Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN ogłasza konkurs wewnętrzny na wyjazdy długoterminowe (6-cio miesięczne staże zagraniczne w wiodących ośrodkach naukowych) finansowane ze środków Konsorcjum Naukowego  KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność ” (edycja 1). 

Wnioski będą przyjmowane do 14 lutego 2018r. do godz. 15.00 w Biurze KNOW, ul Tuwima 10, pok. 9, Olsztyn.

Regulamin konkursu, zakres danych wymaganych we wnioskach oraz kryteria oceny.

 

Czytaj więcej

Inauguracja Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej KNOW

fot_Dorota_Grzymska
fot. Dorota Grzymska

45 doktorantów z Polski, w tym 9 doktorantów z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, odebrało wczoraj indeksy studentów Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego „Zdrowe zwierzę – Bezpieczna żywność” podczas uroczystej inauguracji studiów w Olsztynie.

Uroczystość inauguracji ZSD zorganizowało konsorcjum naukowe „Zdrowe zwierzę-Bezpieczna żywność”, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2015-2019 w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk weterynaryjnych. Prestiżowy status KNOW nadawany jest w drodze konkursu najlepszym ośrodkom badawczo-dydaktycznym, posiadającym wybitne osiągnięcia naukowe.W skład konsorcjum KNOW, poza Instytutem PAN w Olsztynie, wchodzi również Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie (lider konsorcjum), Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, Państwowy Instytut Weterynaryjny– PIB w Puławach oraz Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu.

Studia doktoranckie konsorcjum KNOW mają unikatowy w skali kraju charakter, między innymi ze względu na program kształcenia zakładający poznawanie najnowszej wiedzy na zajęciach organizowanych kolejno przez poszczególnych konsorcjantów, odbycie stażu naukowego w zagranicznej jednostce naukowej, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz jej praktyczne wykorzystanie w przemyśle.

Studia doktoranckie potrwają 3 lata.

 

Czytaj więcej

Nabór na środowiskowe studia doktoranckie – edycja III

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza 3 nabór kandydatów na 3-letnie (1.09.2016 – 31.08.2019) środowiskowe studia doktoranckie w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktorantów Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”.

Dziedzina naukowa: nauki weterynaryjne oraz nauki rolnicze w dyscyplinach zootechnika i technologia żywności i żywienia.

Poszukujemy kandydatów do realizacji następujących projektów:

„Modyfikowane białka żywności i probiotyki – wpływ na aktywność regulatorowych komórek T i komórek dendrytycznych”

dr inż. hab. Dagmara Anna Złotkowska; e-mail: d.zlotkowska@pan.olsztyn.pl
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności

„Bezpieczna dieta dla chorych z polialergią pokarmową w aspekcie występowania reakcji krzyżowych białek pokarmowych”

dr hab. Barbara Wróblewska, prof. nadzw.; e-mail: b.wroblewska@pan.olsztyn.pl
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności

Studia w trybie stacjonarnym trwają trzy lata. Konsorcjum zapewnia stypendia naukowe w wysokości 2 500 zł miesięcznie oraz atrakcyjny i nowoczesny program studiów (nowoczesne metody badań naukowych, kurs pisania publikacji naukowych, aplikowania o fundusze, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań), szkoły letnie oraz obligatoryjny miesięczny naukowy staż zagraniczny.

O przyjęcie na I rok studiów doktoranckich mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych z tytułem zawodowym magistra (lub równorzędnym) oraz beneficjenci Diamentowego Grantu. Rekrutację kandydatów przeprowadza Komisja na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, w części prowadzonej w języku angielskim. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia 10 min prezentację dotyczącą wskazanego tematu badań.

Dokumenty do pobrania:

Wykaz wymaganych dokumentów

Warunki i tryb rekrutacji

Wymienione dokumenty należy złożyć w Kadrach Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn do dnia 19 sierpnia 2016 r. do godz. 12:00.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 24 sierpnia 2016 r. w sali seminaryjnej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10.

Kontakt:

dr hab Aneta Andronowska, prof. nadzw.
Kierownik Studiów Doktoranckich
tel. 89 539 31 20
e-mail: a.andronowska@pan.olsztyn.pl

Czytaj więcej

Konkurs na stypendia naukowe dla doktorantów Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej projektu KNOW

Centralne Biuro KNOW Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” prowadzi konkurs na stypendia naukowe przyznawane doktorantom środowiskowych studiów doktoranckich pn. „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” realizowanych w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej.

Adresatami konkursu są osoby przyjęte na w/w studia doktoranckie.

Wnioski należy składać osobiście lub listownie do dnia 31 sierpnia 2016 r., do Centralnego Biura KNOW (decyduje data dostarczenia do Centralnego Biura KNOW; wnioski wysłane pocztą, które dotrą do Centralnego Biura KNOW po 31.08.2016 nie będą rozpatrywane).

Podstawą prawną stypendiów naukowych ZSD KNOW jest „Regulamin konkursu na stypendia naukowe dla doktorantów Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej finansowane przez Konsorcjum Naukowe KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Regulamin oraz wniosek o stypendium znajdują się tutaj.

 

Czytaj więcej

Nabór na środowiskowe studia doktoranckie – edycja II

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza 2 nabór kandydatów na 3-letnie (1.09.2016 – 31.08.2019) środowiskowe studia doktoranckie w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktorantów Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”.

Dziedzina naukowa: nauki weterynaryjne oraz nauki rolnicze w dyscyplinach zootechnika i technologia żywności i żywienia.

Poszukujemy kandydatów do realizacji następujących projektów:

„Rola czynnika transkrypcyjnego FOXN1 w procesie gojenia urazów skóry w zależności od wieku oraz statusu metabolicznego”

dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak, prof. nadzw.; e-mail: b.kozak@pan.olsztyn.pl
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności

„Modyfikowane białka żywności i probiotyki – wpływ na aktywność regulatorowych komórek T i komórek dendrytycznych”

dr inż. hab. Dagmara Anna Złotkowska; e-mail: d.zlotkowska@pan.olsztyn.pl
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności

„Bezpieczna dieta dla chorych z polialergią pokarmową w aspekcie występowania reakcji krzyżowych białek pokarmowych”

dr hab. Barbara Wróblewska, prof. nadzw.; e-mail: b.wroblewska@pan.olsztyn.pl
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności

„Zaangażowanie elementów szlaku biosyntezy i uwalniania oraz horyzontalnego transferu pęcherzyków zewnątrzkomórkowych w komunikację między zarodkiem a błoną śluzową macicy we wczesnej ciąży”

dr hab. Monika Kaczmarek, prof. nadzw.; e-mail: m.kaczmarek@pan.olsztyn.pl
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów

Studia w trybie stacjonarnym trwają trzy lata. Konsorcjum zapewnia stypendia naukowe w wysokości 2 500 zł miesięcznie oraz atrakcyjny i nowoczesny program studiów (nowoczesne metody badań naukowych, kurs pisania publikacji naukowych, aplikowania o fundusze, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań), szkoły letnie oraz obligatoryjny miesięczny naukowy staż zagraniczny.

O przyjęcie na I rok studiów doktoranckich mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych z tytułem zawodowym magistra (lub równorzędnym) oraz beneficjenci Diamentowego Grantu. Rekrutację kandydatów przeprowadza Komisja na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, w części prowadzonej w języku angielskim. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia 10 min prezentację dotyczącą wskazanego tematu badań.

Wymienione dokumenty należy złożyć w Kadrach Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn do dnia 25 lipca 2016 r. do godz. 12:00.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 27 lipca 2016 r. w sali seminaryjnej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10.

Dokumenty do pobrania:

Wykaz wymaganych dokumentów

Warunki i tryb rekrutacji

Kontakt:

dr hab Aneta Andronowska, prof. nadzw.
Kierownik Studiów Doktoranckich
tel. 89 539 31 20
e-mail: a.andronowska@pan.olsztyn.pl

Czytaj więcej

Wyniki rekrutacji na środowiskowe studia doktoranckie na lata 2016/2019

W dniu 06.07.2016 r. odbyły się rozmowy rekrutacyjne na środowiskowe studia doktoranckie w IRZiBŻ PAN w Olsztynie na lata 2016/2019, w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktorantów Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę-Bezpieczna Żywność”. Komisja rekrutacyjna zatwierdziła następujące kandydatury:

  1. mgr Karolina Krajza,
  2. mgr Ewelina Goryszewska,
  3. mgr Joanna Staszkiewicz,
  4. mgr Małgorzata Olszkiewicz,
  5. mgr Ewa Twaróg.

 

Czytaj więcej