Projekt TRAFOON – Konferencja 2016

Konferencja Międzynarodowa

Łączenie tradycji i innowacji –  jak osiągnąć sukces w branży rolno-spożywczej

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję organizowaną w dniach 12-13 września 2016 w ramach projektu Sieć Żywności Tradycyjnej dla zwiększenia transferu wiedzy na rzecz innowacji (UE TRAFOON – www.trafoon.eu). Celem spotkania jest pokazanie potencjału żywności tradycyjnej i regionalnej z różnych zakątków Polski i Europy dla zwiększenia konkurencyjności firm i zaspokojenia potrzeb współczesnego społeczeństwa.

Miejsce: Olsztyn, Polska

Termin: 12-13 września 2016;

Język: Angielski – tłumaczenie symultaniczne na język polski;

Rejestracja: Rejestracja jest obowiązkowa. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona. Pierwszeństwo w udziale mają uczestnicy przedstawiający wyniki w formie prezentacji ustnej lub plakatowej;

Opłata: Brak opłaty za uczestnictwo – wliczając udział we wszystkich sesjach, przerwach kawowych, posiłkach i wydarzeniach towarzyszących.

Kontakt: Sekretarz Konferencji: dr Michał Janiak 89 523 46 15; e-mail: trafoon@pan.olsztyn.pl

Ostateczny program

Streszczenia prezentacji wygłoszonych w trakcie konferencji

Lista prezentacji posterowych

W XXI. wieku w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej obserwuje się wyraźny podział rynku żywności. Z jednej strony dominuje podaż wytwarzanej masowo wystandaryzowanej i ujednoliconej żywności globalnej. Z drugiej natomiast, rośnie zainteresowanie konsumentów i producentów żywnością tradycyjną, wyróżniającą się szczególną jakością. Wiąże się to ze wzrostem świadomości społeczeństwa, które przywiązuje coraz większą wagę do prozdrowotnej funkcji spożywanych produktów.

Organizowana konferencja ma być okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na temat wyzwań i perspektyw dla żywności tradycyjnej. W szerokim gronie specjalistów pragniemy przedyskutować możliwości podniesienia atrakcyjności tego typu produktów poprzez innowacje oraz wdrażanie wyników badań naukowych.

Spotkanie skierowane jest m.in. do pracowników naukowych, prowadzących badania w zakresie rozwoju i doskonalenia żywności tradycyjnej, jak również prace nad wykorzystaniem tego rodzaju żywności w diecie człowieka. Adresatem konferencji są także przedsiębiorcy, władze lokalne, organizacje społeczne oraz wszyscy zawodowo związani z żywnością tradycyjną.

Mając na uwadze fakt, iż asortyment polskiej żywności tradycyjnej jest bardzo atrakcyjny i szeroki, zapraszamy producentów do zaprezentowania swoich produktów podczas naszej konferencji.

Miejsce Konferencji:

Hotel HP Park,
Aleja Warszawska 119,
Olsztyn
http://olsztyn.hotelepark.pl/kontakt
Dojazd z miasta autobusami: 103 (przystanek końcowy na pętli Stary Dwór)

Zakwaterowanie

Uczestnikom konferencji proponujemy noclegi w Hotelu HP Park – miejscu konferencji, gdzie mamy wynegocjowane specjalne stawki dla jej uczestników. Proszę o kontakt z hotelem poprzez adres e-mail: hpolsztyn@hotelepark.pl i w zamówienie proszę podać hasło TRAFOON. Jednocześnie informujemy ze fundacja ŻAK UWM w Olsztynie prowadzi pokoje gościnne na terenie miasteczka akademickiego, które jest położone w pobliżu miejsca konferencji. W sprawie rezerwacji proszę o zapoznanie się z informacją na stronie http://www.zak.olsztyn.pl/pokojeHotelowe.html.

Pytania i odpowiedzi:

P1. Czy prezentacje ustne muszą być wygłaszane wyłącznie w języku angielskim?

O1. W dniach 12-13 września, kiedy odbędzie się Konferencja, wszystkie wystąpienia przewidziane są w języku angielskim.

P2. Czy prezentowane prace muszą być oparte na wynikach badań własnych czy mogą być to prace typu przeglądowego?

O2. W takcie spotkania dopuszczamy prace zarówno będące wynikami badań własnych jak i prezentujące obecny stan wiedzy/techniki na podstawie przeglądu literatury.

 

Czytaj więcej

Od tradycji do innowacji – gryka, owies i produkty bezglutenowe…

Jak przygotować produkt bezglutenowy aby był smaczny, atrakcyjny i bezpieczny dla konsumenta? Jakie są współczesne trendy w produkcji i przetwórstwie owsa oraz gryki? Jak wykorzystać grykę i owies do produkcji innowacyjnych produktów bezglutenowych? Nad czym obecnie pracują naukowcy przygotowujący nowatorskie produkty bezglutenowe? Jakie potrzeby powinny zostać jeszcze rozwiązane? O tym wszystkim będziemy rozmawiać na Warsztatach zorganizowanych 29 czerwca w Warszawie w ramach europejskiego projektu TRAFOON.

MIEJSCE: Novotel Warszawa Airport, ul.: 1 Sierpnia 1, Warszawa; TERMIN: 29/06/2016, początek godzina 10.00;

OPŁATA: Warsztaty są bezpłatne, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja.

Szanowni Państwo,

Przetwórstwo gryki, owsa oraz produkcja wyrobów bezglutenowych będzie głównym tematem omawianym na spotkaniu producentów, przetwórców, handlowców, naukowców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych (zrzeszających np. konsumentów). Spotkanie to jest częścią cyklu organizowanego w całej Europie w ramach projektu TRAFOON dla wsparcia innowacji w obszarze tradycyjnych i lokalnych łańcuchów produkcji żywności.
Projekt TRAFOON ma na celu poprawę transferu aktualnej wiedzy obecnej w laboratoriach badawczych, współczesnych trendów do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w celu wzmocnienia ich pozycji rynkowej. Ciągle zwiększona presja na producentów i oczekiwania zagrażają wielu tradycyjnym wyrobom oraz technikom przetwarzania, które jeszcze dziś są dostępne. Realizacja projektu ma na celu zapobiec temu zjawisku poprzez wsparcie producentów i przetwórców z wykorzystaniem specjalistów branży badań i rozwoju, pokazanie dobrych praktyk oraz potencjalnych innowacji.

Warsztaty zatytułowane „Od tradycji do innowacji – gryka, owies i produkty bezglutenowe – strategie dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie produkcji, przetwórstwa i obrotu” przeznaczone są dla specjalistów branży żywności bezglutenowej oraz producentów i przetwórców gryki oraz owsa. Odbędą się one 29 czerwca 2016 roku w Warszawie w hotelu Novotel Warszawa Airport. W ramach prelekcji wygłoszonych przez wybitnych specjalistów, praktyków oraz naukowców na co dzień współpracujących z przemysłem poruszane będą m.in. następujące zagadnienia:

 • Bezglutenowe produkty zbożowe: przetwarzanie, produkcja, marketing
 • Gryka jako składnik funkcjonalny w produktach piekarniczych
 • Stosowanie gryki i owsa w piekarnictwie i ciastkarstwie z perspektywy międzynarodowej
 • Skrobie bezglutenowe i ich rola w produktach bezglutenowych
 • Ustanowienie bezglutenowego łańcucha przetwórstwa owsa w Holandii
 • Chleb gryczany wzbogacany mączką chleba świętojańskiego – nowa alternatywa w diecie bezglutenowej
 • Holenderski Ośrodek Konsultacyjny Produktów Bezglutenowych – porażki i sukcesy
 • Sprawozdania z najważniejszych międzynarodowych spotkań branżowych m.in.: Oats 2020

Na zakończenie warsztatów przewidziana jest dyskusja prelegentów i uczestników.

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny a uczestnikom spotkania zapewniamy kawę, herbatę, drobne przekąski oraz lunch, wymagana jest jedynie rejestracja poprzez stronę internetową. Przewidujemy tłumaczenie wystąpień z języka angielskiego na polski.

Streszczenia prezentacji wygłoszonych w trakcie warsztatów

 

Czytaj więcej

Warsztaty 2015

Szanowni Państwo,

W ramach realizacji projektu TRAFOON – Sieć  Żywności Tradycyjnej  dla zwiększenia transferu wiedzy na rzecz innowacji nasz Instytut organizuje warsztaty dla dla specjalistów branży żywności tradycyjnej w tym producentów (np. plantatorów) i przetwórców owoców. Warsztaty odbędą się 18 czerwca 2015 roku w Olsztynie w siedzibie Instytut w godzinach 9:30-17:00.

Udział w Warsztatach jest bezpłatny!

W ramach prelekcji wygłoszonych przez specjalistów poruszane będą następujące tematy:

 • Systemy jakości żywności regionalnej i tradycyjnej w Polsce i w Europie;
 • Standardy jakościowe dla owoców – wymagania i rzeczywistość rynkowa;
 • Innowacyjne technologie przechowywania owoców;
 • Zagrożenia mikrobiologiczne w przetwórstwie owocowym;
 • Prozdrowotny potencjał soków owocowych;
 • Eko-marketing – produkty tradycyjne, regionalne i lokalne;

Na zakończenie warsztatów przewidziana jest dyskusja prelegentów i uczestników.

Program warsztatów:

09:00–09:30 Rejestracja i powitalna kawa
09:30–09:45 Powitanie gości
09:45–10:05 Prezentacja projektu TRAFOON; Ryszard Amarowicz, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn
10:05–10:50 Systemy jakości żywności regionalnej i tradycyjnej w Polsce i w Europie, Maciej Oziembłowski Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
10:50–11:00 Prezentacja wyników analizy potrzeb i potencjalnych innowacji podsieci owoce projektu TRAFOON, Tomasz Jeliński, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn
11:00–11:20 Przerwa kawowa
11:20–12:10 Standardy jakościowe dla owoców – wymagania i rzeczywistość rynkowa, Lech Michalczuk, Instytut Sadownictwa, Skierniewice
12:10–13:00 Innowacyjne technologie przechowywania owoców, Krzysztof Rutkowski, Instytut Sadownictwa, Skierniewice
13:00–13:45 Zagrożenia mikrobiologiczne w przetwórstwie owocowym, Anna Zadernowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
13:45–14:30 Obiad
14:30–15:15 Prozdrowotny potencjał soków owocowych, Anna Majkowska, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn
15:15–16:15 Eko-marketing – produkty tradycyjne, regionalne i lokalne, Anna Kołodziej, Dobry Targ / Blurp, Łodź
16:15–16:30 Przerwa kawowa
16:30–17:30 Dyskusja z uczestnikami Warsztatów (moderator Ryszard Amarowicz)
17:30 Zakończenie Warsztatów

Czytaj więcej