EIT Food „SUDAPS – Support for Dairy Production Sector in RIS Region”

Wsparcie hodowców bydła i producentów mleka w rozwiązywaniu wyzwań, z którymi mierzy się sektor mleczarski, a także analiza trendów i preferencji konsumentów mleka i przetworów mlecznych – to ambicje międzynarodowego projektu EIT Food „SUDAPS – Support for Dairy Production Sector in RIS Region”.

Od stycznia 2020r. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN i Uniwersytet Turyński wspólnie pracują nad serią działań edukacyjnych dla hodowców bydła i producentów mleka z regionów RIS w Polsce i Włoszech, które będą dotyczyły współczesnych wyzwań i możliwości stojących przed MŚP sektora mleczarskiego UE.

Tematyka szkoleń zostanie opracowana m.in w oparciu o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych zarówno wśród hodowców i przetwórców, jak i szerokiej grupy konsumentów mleka i przetworów mlecznych. Uzyskane informacje pozwolą określić aktualne trendy w sektorze mleczarskim oraz obszary wymagające wsparcia ekspertów.

W ramach warsztatów SUDAPS w trzecim kwartale br. naukowcy oraz specjaliści spotkają się z hodowcami bydła mlecznego oraz producentami mleka i przetworów mlecznych, aby poszerzyć ich wiedzę na temat m.in. możliwości poprawy konkurencyjności poprzez wdrażanie innowacji, budowania przedsiębiorczości opartej na trendach i potrzebach konsumentów, wykorzystania dostępnych zasobów lokalnych oraz zrównoważonego gospodarowania odpadami poprodukcyjnymi w trosce o środowisko.

Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia br. W projekcie udział weźmie ok. 50 hodowców bydła i 50 producentów przetworów mlecznych z Polski oraz Włoch.

Ankiety

 
 

Czytaj więcej

Sukces w konkursie NCN SONATA BIS 9

Projekt dr Antonio Galvao z Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu IRZiBŻ pt. „Matczyna otyłość, a epigenetyczne i metaboliczne regulacje podczas gametogenezy i wczesnego rozwoju zarodkowego u myszy: szczególna rola szlaku sygnałowego leptyny” uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 9 – projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Budżet projektu to 3 879 750 zł.

Streszczenie projektu

 

Czytaj więcej

Prof. dr hab. Andrzej Ciereszko nowym prezesem Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku

Prof. dr hab. Andrzej Ciereszko, kierownik Zakładu Biologii Gamet i Zarodka IRZiBŻ, został wybrany nowym prezesem Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku. Jednomyślną decyzję w drodze tajnego głosowania podjęło Zgromadzenie Ogólne Członków Oddziału 12 marca br. w Olsztynie. Do końca marca funkcję prezesa Oddziału pełnił prof. dr hab. Mariusz Piskuła, który kierował Oddziałem od 2015 r.

Prof. dr hab. Andrzej Ciereszko doktoryzował się w 1988 r. na podstawie pracy zatytułowanej „Charakterystyka biochemiczna aminotransferazy asparaginianowej układu rozrodczego knura”. Habilitację w dziedzinie nauk rolniczych (specjalność rybactwo) uzyskał w 1998 r. w olsztyńskim Instytucie Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza na podstawie pracy pod tytułem „Rola kwasu askorbinowego w męskim układzie rozrodczym pstrąga tęczowego”. Tytuł profesora nauk biologicznych otrzymał w 2003 r. W 2016 r. został członkiem korespondentem PAN. W latach 1992-1996 przebywał na stażu podoktorskim w Ohio State University, Columbus, USA. Był promotorem pięciu rozpraw doktorskich.

W Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie jest zatrudniony od 1991 r. Zespół badawczy pod jego kierunkiem zidentyfikował białka nasienia ryb uznawanych za najważniejsze w polskiej hodowli. Prof. Ciereszko jest również współautorem międzynarodowej procedury patentowej dla metody kriokonserwacji nasienia ryb łososiowatych i jej wdrożenia do programów hodowlanych.

 

Czytaj więcej