Stypendysta im. Aleksandra von Humboldta w Instytucie

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów najnowszej edycji Polskiego Honorowego Stypendium im. Aleksandra von Humboldta. Na wniosek prof. Izabeli Wocławek-Potockiej, kierownika zespołu Biologii Zarodka w Zakładzie Biologii Gamet i Zarodka, stypendium otrzymała dr Monika Nowak-Imiałek z Instytutu Genetyki Zwierząt Gospodarskich w Mariensee (Niemcy), która przez sześć miesięcy będzie prowadziła badania w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN. (więcej…)

Czytaj więcej

Wyróżnienie dla Profesora Amarowicza

Wydawnictwo BMC/Spinger Nature uruchomiło swoje pierwsze czasopismo dotyczące produkcji i przetwórstwa żywności oraz żywienia. Tematyką wiodącą czasopisma „Food Production, Processing and Nutrition” ma być bezpieczeństwo żywności, retencja składników odżywczych i związków bioaktywnych, ich biodostępność i efekt prozdrowotny, żywienie spersonalizowane oraz mikrobiota przewodu pokarmowego. W skład zespołu redakcyjnego powołany został prof. Ryszard Amarowicz. (więcej…)

Czytaj więcej

Nowe nominacje profesorskie

Prof. Izabela Wocławek-Potocka i Prof. Janina Skipor-Lahuta otrzymały z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, tytuły naukowe profesora nauk weterynaryjnych. Ceremonia wręczenia Nominacji Profesorskich odbyła się w Pałacu Prezydenckim 2 kwietnia 2019r. (więcej…)

Czytaj więcej

​Grupa badawcza prof. Barbary Gawrońskiej-Kozak nagrodzona Laurem „Najlepszym z Najlepszych”

W Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie podczas XVI gali Laur „Najlepszym z Najlepszych” marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin wyróżnił osoby, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa z regionu, które w 2018 roku osiągnęły sukces, rozsławiając Warmię i Mazury w Polsce i na świecie. Nagrody wręczono w dziesięciu kategoriach. (więcej…)

Czytaj więcej

XVI Konferencja Naukowa Młodych Badaczy

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w XVI KONFERENCJI NAUKOWEJ MŁODYCH BADACZY Bezpieczeństwo i jakość żywności (1,2) ,która odbędzie się 26.03.2019 r. w Oddziale Nauk o Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (więcej…)

Czytaj więcej