Pożegnanie

Z głębokim żalem żegnamy naszego kolegę i współpracownika

Śp. inż. Wojciecha Miszkiewicza

głównego specjalistę ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. (więcej…)

Czytaj więcej

Najczęściej cytowane w Theriogenology

 

Publikacje dwóch zespołów badawczych naszego Instytutu znalazły się na liście najczęściej cytowanych artykułów opublikowanych w latach 2018-2020 w czasopiśmie Theriogenology.

Publikacja autorstwa dr Anny Szóstek-Mioduchowskiej, mgr Karoliny Łukasik, prof. dr hab. Dariusza Skarżyńskiego we współpracy z prof. Kiyoshim Okudą z Uniwerystetu w Okayamie pt. Effect of transforming growth factor -β1 on α-smooth muscle actin and collagen expression in equine endometrial fibroblasts przedstawia badania nad określeniem wpływu transformującego czynnika wzrostu (TGF)-β1 na ekspresję białek macierzy pozakomórkowej (ECM) w fibroblastach endometrium klaczy oraz wpływu tego czynnika na różnicowanie miofibroblastów w endometrium klaczy.

Praca przeglądowa pt. Sperm quality in fish: Determinants and affecting factors autorstwa dr hab. Radosława Kowalskiego i dr hab. Beaty Cejko opisuje najnowsze osiągnięcia diagnostyczne w badaniu jakości nasienia ryb z uwzględnieniem ich różnic międzygatunkowych i wskazuje kierunek ich rozwoju. Krytycznie opisano w niej zasadę analizy CASA oraz wyjaśniono na przykładzie wyników własnych oraz wyników innych badaczy dlaczego w tej analizie pojawiają się znaczne rozbieżności. Autorzy wskazali na krytyczną rolę FPS (klatek na sekundę) kamery stosowanej w badaniu CASA w otrzymywaniu rzetelnych danych ruchliwości plemników. Ponadto po raz pierwszy przedstawiono wizualizację zasady powstawania błędów w analizie CASA w przypadku zbyt małej wartości FPS.

Pełna lista najczęściej cytowanych artykułów czasopisma Theriogenology znajduje się tutaj.

 

Czytaj więcej

Oświadczenia zdrowotne rozszyfrowane

„Z omega-3 dla utrzymania serca w dobrej kondycji”, „źródło magnezu, który chroni komórki przed stresem oksydacyjnym”. Oświadczenia zdrowotne mają pomagać konsumentom zrozumieć jaki wpływ na zdrowie ma kupowana przez nich żywność. Badania naukowców z międzynarodowego projektu „Health Claims Unpacked” pokazują, że wielu z nas ma wciąż duże problemy z ich przetrawieniem. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN zachęca konsumentów do zabrania głosu poprzez udział w atrakcyjnym badaniu online. (więcej…)

Czytaj więcej

Pożegnanie

Z głębokim żalem żegnamy

Śp. Pana Prof. dr hab. Jerzego Radeckiego

wieloletniego i zasłużonego pracownika Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, twórcy Zakładu Biosensorów i jego kierownika w latach 1998 – 2020. (więcej…)

Czytaj więcej

Publikacja zespołu prof. Barbary Wróblewskiej najczęściej czytanym artykułem Journal of Dairy Science

Publikacja autorstwa dr Ewy Wasilewskiej, dr hab. Dagmary Złotkowskiej i prof. Barbary Wróblewskiej z Zakładu Immunologii i Mikrobiologii Żywności pt.: „Yogurt starter cultures of Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus ameliorate symptoms and modulate the immune response in a mouse model of dextran sulfate sodium-induced colitis” została ogłoszona najczęściej czytanym artykułem opublikowanym w Journal of Dairy Science (200 p.) w latach 2018-2020.

Badania przedstawione w artykule skupiały się na immunomodulujących właściwościach szczepów jogurtowych Lactobacillus bulgaricus 151 i Streptococcus thermophilus MK-10, pochodzących z kolekcji własnej ZIMŻ. Eksperyment był wykonany na myszach Balb/c, u których został wzbudzony stan wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Przeprowadzone analizy fizykochemiczne, mikrobiologiczne i immunologiczne (długość okrężnicy, wskaźnik aktywności choroby, analizy histologiczne, aktywność mieloperoksydazy, obecność i jakość bakterii związanych z nabłonkiem jelita, profil krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, ilość komórek tworzące przeciwciała IgA, zróżnicowanie liczebności subklas limfocytów: CD3+CD8+, CD3+CD4+, CD3+CD4+CD25+, CD3+CD4+CD25+Foxp3+Tcell i profili cytokinowych (IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, IFN-γ oraz TNF-α) pozwoliły poznać i opisać mechanizmy biorące udział w modulowania błony śluzowej jelita, odpowiedzi komórek systemu immunologicznego, w szczególności produkcji IgA i indukcji komórek regulacyjnych T, co miało znaczący wpływ na uzyskanie równowagi Th1/Th2.

Naukowcy ZIMŻ od lat pracują nad wpływem bakterii Lactobacillus na poprawę działania układu pokarmowego w stanach patologicznych (alergia, stany zapalne jelita, nowotwory). W szczególności zaś nad ukierunkowanym łączeniem starterowych kultur jogurtowych w zestawy symbiotyczne, tak aby ich kompatybilność skutkowała uzyskaniem najkorzystniejszej aktywności terapeutycznej. Zaprezentowana publikacja stanowi jeden z wielu przykładów badań w tym zakresie prowadzonych w ZIMŻ.

 

Czytaj więcej

Nowy termin XVII KONFERENCJI NAUKOWEJ MŁODYCH BADACZY

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że XVII KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY „Bezpieczeństwo i jakość żywności”, która zaplanowana była na dzień 23 marca 2020 roku, odbędzie się 12 stycznia 2021 roku, o godzinie 12:00.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników konferencji oraz jej prelegentów, konferencja odbędzie się w trybie zdalnym, za pośrednictwem platformy MS Teams.

Bardzo Państwu dziękujemy za wyrozumiałość i dotychczasowe zaangażowanie.

Z wyrazami szacunku

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Małgorzata Darewicz,
prof. dr hab. Lidia Wądołowska
prof. dr hab. inż. Anna Iwaniak
prof. dr hab. Barbara Wróblewska
dr hab. inż. Małgorzata Wronkowska
dr Lidia Markiewicz

Komitet Organizacyjny

dr Anna Ogrodowczyk
dr Joanna Fotschki
dr inż. Monika Hrynkiewicz
dr inż. Damir Mogut

 

Czytaj więcej