Skip to main content

Ważne informacje


Ważne informacje

Z uwagi na uczestnictwo w sympozjum osób z Polski i zagranicy prosimy o przesyłanie abstraktów i przygotowanie prezentacji/posterów w języku angielskim.

Język prezentacji jest do wyboru: polski lub angielski

Organizacja i koszt noclegów podczas sympozjum odbywa się w zakresie uczestników. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w pokojach gościnnych IBS PAN w Białowieży.

20 października 2019 r.
ostateczny termin rejestracji i przesyłania abstraktów konferencyjnych

25 października 2019 r. 
informacja przesłana do autorów abstraktów od organizatorów o zaakceptowaniu abstraktu do sesji posterowej lub ustnej i ewentualne sugestie edytorskie

15 października 2019 r.
ostateczny termin rezerwacji noclegów w pokojach gościnnych IBS PAN w Białowieży


Logotypy-IV-sympozjum