Skip to main content

Ważne informacje


Ważne informacje

Z uwagi na uczestnictwo w sympozjum osób z Polski i zagranicy prosimy o przesyłanie abstraktów i przygotowanie prezentacji/posterów w języku angielskim.

Język prezentacji jest do wyboru: polski lub angielski

Organizacja i koszt noclegów podczas sympozjum odbywa się w zakresie uczestników. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w pokojach gościnnych IBS PAN w Białowieży.

20 października 2019 r.
ostateczny termin rejestracji i przesyłania abstraktów konferencyjnych

25 października 2019 r. 
informacja przesłana do autorów abstraktów od organizatorów o zaakceptowaniu abstraktu do sesji posterowej lub ustnej i ewentualne sugestie edytorskie

15 października 2019 r.
ostateczny termin rezerwacji noclegów w pokojach gościnnych IBS PAN w Białowieży


Patronat honorowy

 • Ministerstwo Środowiska Logo
 • MRiRW Logo
 • TBR logo

Organizatorzy

 • PAN Logo
 • IBS Logo
 • KNOW logo
 • IRZ Popielno logo
 • PAN OOB logo

Sponsorzy

 • Eppendorf Logo
 • Donserv Logo
 • VWR logo
 • IRZ Dan Lab logo
 • IKA logo