Skip to main content

Ramowy program sympozjum


7 listopada 2019

12:00 – 13:00 Rejestracja i możliwość zwiedzania IBS (dla chętnych)
13:00 – 14:00 Obiad
14:00 – 14:15 Rozpoczęcie sympozjum (powitanie, sprawy organizacyjne)
14:15 – 18:30 Sesja I: Implementacja biotechnik i metod diagnostycznych stosowanych u zwierząt gospodarskich na zwierzęta wolnożyjące.
14:15 – 14:45 Wykład plenarny I:
Prof. dr hab. Wanda Olech, SGGW w Warszawie: Żubr jako obiekt badań naukowych
14:45 – 15:15 Wykład plenarny II:
Prof. dr hab. Wojciech Niżański, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Możliwości zastosowania technik wspomaganego rozrodu w ratowaniu populacji ginących gatunków zwierząt. Czy jest możliwe zastosowanie ART/biotechnik wykorzystywanych u zwierząt domowych dla ratowania ginących gatunków?
15:15 – 16:00 Doniesienia ustne
16:00 – 16:30 Przerwa kawowa
16:30 – 18:30 Doniesienia ustne
19.00 Uroczysta kolacja

8 listopada 2019

09:00 – 14:00 SESJA II: Bioróżnorodność w badaniach środowiskowych
09:00 – 09:30 Wykład plenarny I:
Prof. dr hab. prof. M. Konarzewski, Uniwersytet w Białymstoku: Czy ochrona Puszczy Białowieskiej zagraża jej bioróżnorodności?
09:30 – 10:00 Wykład plenarny II:
Prof. Chris Smit, University of Groningen, Holandia: Natural grazing with large herbivores as conservation management: what do we (not) know?
10:00 – 11:30 Doniesienia ustne
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 14:00 Doniesienia ustne
14:00 – 14:15 Podsumowanie i zakończenie sympozjum
14:30 Obiad

 


Logotypy-IV-sympozjum