Skip to main content

Organizatorzy


Komitet organizacyjny:

  1. Anna Korzekwa, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk – Przewodniczący,

  2. Joanna Stojak, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży,

  3. Krzysztof Schmidt, IBS PAN,

  4. Justyna Banasiak, Oddział PAN w Olsztynie i Białymstoku,

  5. Mamadou Bah, Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie,

  6. Agata Szczepańska, IRZiBŻ PAN,

  7. Monika Wysocka, Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie,

  8. Ewa Tarnowska, IBS PAN,

  9. Rafał Dubełek, IRZiBŻ PAN,

  10. Agnieszka Maciejewska, IBS PAN.


Logotypy-IV-sympozjum