Skip to main content

Organizatorzy


Komitet organizacyjny:

 1. Anna Korzekwa, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk – Przewodniczący,

 2. Joanna Stojak, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży,

 3. Krzysztof Schmidt, IBS PAN,

 4. Justyna Banasiak, Oddział PAN w Olsztynie i Białymstoku,

 5. Mamadou Bah, Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie,

 6. Agata Szczepańska, IRZiBŻ PAN,

 7. Monika Wysocka, Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie,

 8. Ewa Tarnowska, IBS PAN,

 9. Rafał Dubełek, IRZiBŻ PAN,

 10. Agnieszka Maciejewska, IBS PAN.


Patronat honorowy

 • Ministerstwo Środowiska Logo
 • MRiRW Logo
 • TBR logo

Organizatorzy

 • PAN Logo
 • IBS Logo
 • KNOW logo
 • IRZ Popielno logo
 • PAN OOB logo

Sponsorzy

 • Eppendorf Logo
 • Donserv Logo
 • VWR logo
 • IRZ Dan Lab logo
 • IKA logo