Skip to main content

Organizatorzy


Organizatorzy:

  1. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie;

  2. Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku;

  3. Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie;

  4. Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący – KNOW.

Komitet organizacyjny:

  1. dr hab. Anna Korzekwa, prof. nadzw., Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie – Przewodniczący;

  2. Anna Perłowska – Kurian, Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku;

  3. Rafał Dubełek, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie;

  4. Agata Szczepańska, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie;

  5. Dorota Ławreszuk, Uniwersytet w Białymstoku.


Organizatorzy