Skip to main content

Opłaty


Uczestnictwo w sympozjum jest bezpłatne

Organizatorzy w ramach uczestnictwa pokrywają koszt:

  • udziału w sympozjum,
  • materiałów konferencyjnych,
  • serwisu obiadowego i kawowego,
  • udziału w uroczystej kolacji.

Koszt zakwaterowania i dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Rekomendujemy noclegi w Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie w specjalnej cenie dla uczestników sympozjum.


Organizatorzy