Skip to main content

Opłaty


Opłata za uczestnictwo w sympozjum wynosi 200 zł od osoby, a dla studentów (doktoranci, studenci I i II stopnia uczelni wyższych) 100 zł od osoby.

Numer konta do przelewu:

BGK O/Olsztyn
39 11130 1189 0025 0145 9820 0001 (w PLN)
27 1130 1189 0025 0145 9820 0023 (w Euro)

tytuł przelewu: sympozjum – imię i nazwisko

W ramach opłaty zapewniamy:

  • udział w sympozjum,
  • materiały konferencyjne,
  • serwis obiadowy i kawowy,
  • udział w uroczystej kolacji.

Koszt zakwaterowania i dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.


Organizatorzy