Skip to main content

Komitet Naukowy


Komitet Naukowy:

  1. Prof. dr hab. Jakub Borkowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

  2. Prof. dr hab. Czesław Hołdyński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

  3. Prof. dr hab. Marek Konarzewski – Uniwersytet w Białymstoku;

  4. Dr hab. A. Korzekwa, prof. nadzw. – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie;

  5. Prof. Rafał Kowalczyk – Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży;

  6. Dr hab. Izabela Wocławek-Potocka, prof. nadzw. – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie;


Organizatorzy