Aktualności

II Sympozjum naukowe – Perspektywy w ochronie bioróżnorodności

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Programowego serdecznie zapraszamy do udziału w II Sympozjum…


PAN1

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza konkurs…

PAN1

Nabór na stanowisko specjalisty

Polska Akademia Nauk Oddział w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko…


Dr inż. Ilona Kowalczyk-Zięba uhonorowana Nagrodą Prezesa Rady Ministrów

44 naukowców, artystów i zespołów badawczych zostało laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową…