Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 października 2021 r., o godz. 9.00 na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 14, w auli im. Prof. K. Markiewicza odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria

Mgr Katarzyny Walendzik

pt. „Rola czynnika transkrypcyjnego Foxn 1 w modulacji śródskórnych komórek tłuszczowych w skórze myszy w zależności od wieku i diety”.

Promotor:

  • Prof. dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,

Promotor pomocniczy:

  • Dr Joanna Wiśniewska (Bukowska), Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,

Recenzenci:

  • Dr hab. Małgorzata Gajewska, prof. uczelni, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  • Prof. dr hab. Zbigniew Madeja, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 12 B. Ponadto streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej uczelni.

 

Data publikacji: 14.10.2021