DYREKTOR I RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia:

Mgr inż. Pauliny Opyd

pt. „Prozdrowotne właściwości natywnych i odtłuszczonych nasion konopi i lnu u szczurów z zaburzeniami metabolicznymi o podłożu żywieniowym lub genetycznym”.

Obrona odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 1100 w systemie zdalnym za pośrednictwem oprogramowania „ZOOM”.

Promotor:

  • Dr hab. Adam Jurgoński, prof. instytutu, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Agata Chmurzyńska, Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
  • Prof. dr hab. dr n. med. Renata B. Kostogrys, Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
  • Dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT, Katedra Mikrobiologii Stosowanej i Fizjologii Żywienia Człowieka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Ze streszczeniem i recenzjami pracy doktorskiej można zapoznać się na stronie BIP Instytutu. Praca doktorska jest również dostępna w sali seminaryjnej IRZiBŻ PAN w Olsztynie, przy ul. Tuwima 10.

Osoby chcące wziąć udział w publicznej obronie proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres sekretarza komisji doktorskiej: d.napiorkowska@pan.olsztyn.pl (mgr inż. Dorota Napiórkowska).

W mailu zwrotnym otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem dostępu. Dostęp do publicznej obrony będzie możliwy 25.02.2021 r. od godz. 10:30. Obrona rozpocznie się o godz. 11:00.

W razie problemów technicznych uczestnicy proszeni są o kontakt z dr. Michałem Janiakiem, tel. 89 523 46 15,
e-mail: m.janiak@pan.olsztyn.pl.

 

Przewodniczący Rady Naukowej IRZiBŻ PAN
Prof. dr hab. Tomasz Janowski

 

Data publikacji: 15.02.2021