Publikacja autorstwa dr Ewy Wasilewskiej, dr hab. Dagmary Złotkowskiej i prof. Barbary Wróblewskiej z Zakładu Immunologii i Mikrobiologii Żywności pt.: „Yogurt starter cultures of Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus ameliorate symptoms and modulate the immune response in a mouse model of dextran sulfate sodium-induced colitis” została ogłoszona najczęściej czytanym artykułem opublikowanym w Journal of Dairy Science (200 p.) w latach 2018-2020.

Badania przedstawione w artykule skupiały się na immunomodulujących właściwościach szczepów jogurtowych Lactobacillus bulgaricus 151 i Streptococcus thermophilus MK-10, pochodzących z kolekcji własnej ZIMŻ. Eksperyment był wykonany na myszach Balb/c, u których został wzbudzony stan wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Przeprowadzone analizy fizykochemiczne, mikrobiologiczne i immunologiczne (długość okrężnicy, wskaźnik aktywności choroby, analizy histologiczne, aktywność mieloperoksydazy, obecność i jakość bakterii związanych z nabłonkiem jelita, profil krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, ilość komórek tworzące przeciwciała IgA, zróżnicowanie liczebności subklas limfocytów: CD3+CD8+, CD3+CD4+, CD3+CD4+CD25+, CD3+CD4+CD25+Foxp3+Tcell i profili cytokinowych (IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, IFN-γ oraz TNF-α) pozwoliły poznać i opisać mechanizmy biorące udział w modulowania błony śluzowej jelita, odpowiedzi komórek systemu immunologicznego, w szczególności produkcji IgA i indukcji komórek regulacyjnych T, co miało znaczący wpływ na uzyskanie równowagi Th1/Th2.

Naukowcy ZIMŻ od lat pracują nad wpływem bakterii Lactobacillus na poprawę działania układu pokarmowego w stanach patologicznych (alergia, stany zapalne jelita, nowotwory). W szczególności zaś nad ukierunkowanym łączeniem starterowych kultur jogurtowych w zestawy symbiotyczne, tak aby ich kompatybilność skutkowała uzyskaniem najkorzystniejszej aktywności terapeutycznej. Zaprezentowana publikacja stanowi jeden z wielu przykładów badań w tym zakresie prowadzonych w ZIMŻ.

 

Data publikacji: 14.01.2021