Z głębokim żalem żegnamy

Śp. Pana Prof. dr hab. Jerzego Radeckiego

wieloletniego i zasłużonego pracownika Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, twórcy Zakładu Biosensorów i jego kierownika w latach 1998 – 2020.

Pan Profesor był pasjonatem nauki, międzynarodowym autorytetem w dziedzinie biosensorów. Zainicjował i rozwinął w naszym Instytucie badania związane z opracowywaniem czujników i bioczujników elektrochemicznych. Autor ponad 100 publikacji naukowych, promotor wielu rozpraw doktorskich i ceniony wykładowca.

Odejście Pana Profesora jest dotkliwą i bolesną stratą dla całego środowiska naukowego.

Cześć Jego Pamięci!

Dyrekcja, Rada Wydziału oraz Pracownicy Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

 

Data publikacji: 25.01.2021