Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk (IRZBŻ PAN) w Olsztynie zatrudni bioinformatyka-analityka danych w Laboratorium Biologii Molekularnej.

Instytut:

IRZBŻ PAN w Olsztynie (http://pan.olsztyn.pl) jest jednym z czołowych polskich instytutów badawczych kategorii A, który prowadzi interdyscyplinarne badania w dziedzinie nauk rolniczych i biologicznych, zarówno o charakterze podstawowym, jak i stosowanym (http://pan.olsztyn.pl/granty). Instytut posiada najnowocześniejszą infrastrukturę naukowo-badawczą i ma doskonałe zaplecze administracyjne. IRZBŻ PAN zapewnia pracę w stymulującym środowisku naukowym, kładąc nacisk na wzajemną współpracę oraz przekraczanie granic poszczególnych dyscyplin (http://pan.olsztyn.pl/dzialalnosc-naukowa). Współpraca, wymiana wiedzy między naukowcami z różnych dyscyplin jest powszechna i doceniana.

Bioinformatyk, analityk danych dołączy do zespołu Laboratorium Biologii Molekularnej, który zajmuje się wsparciem badań z zakresu biologii molekularnej zarówno w oddziale Biologii Rozrodu Zwierząt, jak i Oddziale Nauk o Żywności (http://pan.olsztyn.pl/instytut/informacje-ogolne/struktura).

Miasto:

Olsztyn to świetne miejsce pracy, jeśli cenisz sobie bliski kontakt z naturą i spokojne życie. W granicach administracyjnych miasta znajduje się ponad 10 jezior, bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna i sportowa, a także zaplecze rekreacyjne. W kalendarzu nie brakuje również wydarzeń kulturalnych i sportowych (więcej na: Use-it Olsztyn i Wikipedia).

Zakres obowiązków:

 • wsparcie bioinformatyczne, analityczne wysokoprzepustowych metod biologii molekularnych;
 • organizacja, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury informatycznej w środowisku Unix;
 • aktywny i konstruktywny udział w projektach badawczych realizowanych w Instytucie;
 • wizualizacja oraz prezentacja wyników analiz bioinformatycznych;
 • przygotowywanie wyników i materiału do publikacji naukowych.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum wyższe matematyczne, bioinformatyczne, informatyczne lub biologiczne;
 • znajomość zagadnień bionformatyki, statystyki i programowania;
 • zainteresowanie rozwojem w kierunku bioinformatyka/biologia systemowa/genomika funkcjonalna;
 • dobra znajomość języków skryptowych, np. Python, R, Perl;
 • doba znajomość j. angielskiego (minimum poziom B1/B2);
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w analizie danych sekwencjonowania nowej generacji.

Oczekiwania:

 • zorientowanie na cel;
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej;
 • komunikatywność i otwartość;
 • samodzielność w zdobywaniu wiedzy i zdolność do dzielenia się nią;
 • umiejętność rozwiązywania problemów.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności;
 • możliwość pracy nad ciekawą tematyką badawczą (np. regulacja ekspresji genów, epigenetyka, analiza struktur RNA/DNA, mikroRNA);
 • możliwość pracy w zespołach interdyscyplinarnych;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, w tym staże zagraniczne;
 • stabilne środowisko pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny wraz listą dokonań naukowych, zrealizowanych projektów, publikacji.

Jak wygląda proces rekrutacji:

 • wysłanie wymaganych dokumentów, ocena przesłanej dokumentacji, rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, decyzja o zatrudnieniu;
 • rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w języku polskim i angielskim.

Termin składania aplikacji: do dnia 25 stycznia 2021 r. (Instytut zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania dokumentów konkursowych w przypadku braku kandydatów spełniających w/w wymagania).

Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: m.kaczmarek@pan.olsztyn.pl z dopiskiem rekrutacja_bioinformatyk.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jej zakończenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 

Data publikacji: 29.12.2020