Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN jest wśród pięciu nominowanych do Nagrody Kryształowej Brukselki 2020 w kategorii Nauka – instytuty naukowe PAN.

Nagroda Kryształowej Brukselki przyznawana jest od 2001 roku za sukcesy w Programach Ramowych Badań i Innowacji Unii Europejskiej. Jest cenionym wśród naukowców i przedsiębiorców wyróżnieniem za ich innowacyjność i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki. Tegoroczne Kryształowe Brukselki podsumują cały Program Ramowy Horyzont 2020 (lata 2014-2020).

Nagroda przyznawana jest w 8 kategoriach. W kategoriach instytucjonalnych podstawą nominacji są opracowane przez KPK dane statystyczne uzyskane z Komisji Europejskiej. Wśród nominowanych instytutów PAN, obok IRZiBŻ PAN, znalazły się również: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Neneckiego PAN i Instytut Geofizyki PAN.

Organizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy gala wręczenia nagród odbędzie się online 18 grudnia 2020r. Transmisję będzie można śledzić na stronie KPK.

Pełna lista nominowanych dostępna jest tutaj.

Zobacz relację z Gali wręczenia nagród (kategoria z udziałem Instytutu od 38:10)

 

Data publikacji: 1.12.2020