ncn logo

Naukowcy z Instytutu PAN w Olsztynie zdobyli finansowanie na realizację projektów badawczych w ramach konkursu OPUS 19 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów:

W obecnej edycji konkursu, w grupie nauk o życiu zgłoszonych zostało 812 wniosków, spośród których do finansowania zakwalifikowano 121.

 

Data publikacji: 24.11.2020