Dr n. wet. Paweł Kordowitzki, Dipl. ECAR z Zakładu Immunologii I Patologii Rozrodu IRZiBŻ PAN opublikował pracę pod tytułem: „Dynamics of telomeric repeat-containing RNA expression in early embryonic cleavage stages with regards to maternal age” (https://doi.org/10.18632/aging.103922) w prestiżowym czasopiśmie Aging.

Praca dr Kordowitzkiego została nie tylko wybrana jako Priority Research Paper, ale część jego wyników znalazła się również na okładce tego numeru Aging. Wyniki badań we współpracy z Prof. Marią Blasco z Centro Nacional de Investigaciones Oncologicas w Madrycie pokazują po raz pierwszy ekspresję Telomeric Repeat-containing RNA (TERRA) we wczesnych stadiach bydlęcego rozwoju embrionalnego. Co więcej, ekspresja TERRA na tych krytycznych etapach rozwoju embrionalnego okazała się być niezależna od wieku dawczyń oocytów, co podkreśla kluczową rolę TERRA we wczesnym rozwoju.

Data publikacji: 4.09.2020