DYREKTOR I RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:

Mgr Aleksandry Złotkowskiej

pt. „Udział chemokin w przebudowie błony śluzowej macicy świni”.

Obrona odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. o godz. 930 w systemie zdalnym online za pośrednictwem platformy „ZOOM”.

Promotor:

  • Dr hab. Aneta Andronowska, prof. instytutu, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. inż. Anna Hrabia, Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, Wydział hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
  • Dr hab. inż. Anna Maria Duszewska, prof. SGGW, Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w sali seminaryjnej IRZiBŻ PAN w Olsztynie, przy ul. Tuwima 10.

Osoby, chcące wziąć udział w publicznej obronie pracy, proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres: meeting2@pan.olsztyn.pl.

W mailu zwrotnym otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji oraz unikalny link dostępu. Aktywny (pełny) dostęp do publicznej obrony będzie możliwy 24.09.2020 r. od godz. 9:00, obrona rozpocznie się o godz. 9:30.

W razie pytań lub problemów technicznych proszę o kontakt z:

dr Krzysztof Jan Witek,
tel. 89 539 31 22,
e-mail: meeting2@pan.olsztyn.pl.

 

Przewodniczący Rady Naukowej IRZiBŻ PAN
Prof. dr hab. Tomasz Janowski

 

Data publikacji: 11.09.2020