Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

Doktorant w projekcie NCN SONATA 15 pt. „Oddziaływanie limfocytów pomocniczych z fibroblastami endometrium w procesach związanych z rozwojem endometrosis u klaczy”kierowanym przez dr Annę Szóstek-Mioduchowską.

Opis zadań:

Kandydat będzie uczestniczył w realizacji następujących zadaniach badawczych:

 1. Określenie zmian w populacji limfocytów pomocniczych w endometrium w przebiegu endometrosis;
 2. Określenie roli limfocytów pomocniczych w procesach związanych z rozwojem endometrosis;
 3. Badanie wpływ IFNγ i interelukin charakterystycznych dla limfocytów T na fibroblasty podczas przebudowy tkanki i fibrogenezy.

Warunki zatrudnienia:

 1. Stypendium w wysokości 3 000 zł miesięcznie (zawiera obowiązkową składkę na ubezpieczenie społeczne – część doktoranta odprowadzana przez IRZiBŻ) przez pierwsze dwa lata; w kolejnych latach zgodnie z Ustawą 2.0 (podwyższenie wysokości stypendium);
 2. Miejsce pracy: Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu IRZiBŻ, ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn;
 3. Data rozpoczęcia: 01.10.2020;
 4. Wybrany kandydat będzie uczestnikiem Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych.

Kwalifikacje:

 1. Tytuł magistra: biotechnologii, biologii lub pokrewny;
 2. Wiedza z zakresu biologii molekularnej, rozrodu i immunologii;
 3. Wiedza z posługiwania się następującymi technikami: ELISA, Western blot, qPCR oraz barwienia immunofluorescencyjne oraz izolacja i hodowla komórek;
 4. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację;
 5. Umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty należy składać zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym na stronie Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych.

Tematyka pracy doktorskiej: Rola limfocytów pomocniczych Th1 i Th2 w patogenezie endometrosis u klaczy.

Kierownik projektu: dr Anna Szóstek-Mioduchowska

Kontakt i dodatkowe informacje: a.szostek-mioduchowska@pan.olsztyn.pl

 

Data publikacji: 28.07.2020