W FASEB Journal ukazała się praca zespołu kierowanego przez prof. Monikę M. Kaczmarek na temat nowego mechanizmu wsparcia funkcji lutelanej podczas ciąży z udziałem mikroRNA (miRNA).

Publikacja, zatytułowana „Clustered microRNAs: The molecular mechanism supporting the maintenance of luteal function during early pregnancy” autorstwa Emilii Przygrodzkiej, Gabrieli Sokołowskiej, Kamila Myszczyńskiego, Kamila Krawczyńskiego i Moniki M. Kaczmarek, dotyczy nowego mechanizmu wsparcia funkcji lutelanej podczas ciąży z udziałem mikroRNA (miRNA). Te niewielkie, jednoniciowe cząsteczki RNA regulują ekspresję genów tuż po zakończeniu procesu transkrypcji, doprowadzając do degradacji transkryptu lub zahamowania procesu translacji.

Absolutnie fascynujące w biologii niekodujących cząsteczek RNA, takich jak miRNA, jest ich podobieństwo międzygatunkowe. Te zakonserwowane ewolucyjnie sekwencje rozpoznają często identyczne fragmenty w tym samym genie docelowym u różnych gatunków, uniemożliwiając przepisanie informacji na funkcjonalne białko, a tym samym wywołanie określonej reakcji komórki.

Zespół prof. Kaczmarek wykazał, że cząsteczki miRNA występujące w postaci klastra w genomie wielu gatunków ssaków mogą podlegać podobnym regulacjom i wpływać na produkcję progesteronu przez komórki lutealne. Badania wykonano na modelu świni domowej z uwzględnieniem podobieństw międzygatunkowych w obszarze motywów rozpoznawanych przez miRNA klastra miR‐99b/125a/let‐7e. Interesującą obserwacją było wzmożenie syntezy miRNA klastra podczas ciąży, w obecności sygnału zarodkowego – estradiolu (E2). Zaproponowany przez zespół mechanizm działania miRNA, wspierający funkcję komórek lutealnych i kontynuację produkcji progesteronu, wymaganych do ustanowienia i utrzymania ciąży zaprezentowano w pracy przeglądowej opublikowanej w International Journal of Molecular Science.


Czytaj więcej:

https://faseb.onlinelibrary.wiley.com
https://www.mdpi.com
 

Data publikacji: 30.06.2020