Miło nam poinformować, że w najnowszym wydaniu Journal Citation Reports kwartalnik Polish Journal of Food and Nutrition Sciences został sklasyfikowany w trzecim kwartylu (Q3) z IF2019 = 1,986 oraz IF5 Year = 2,398.

Cieszymy się również z wysokiej oceny w rankingu bazy SCOPUS, w którym kwartalnik uzyskał CiteScore2019 = 3,3 oraz SNIP2019 = 1,048.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wspólnego sukcesu.

InCites Journal Citation Reports  

 

Data publikacji: 29.06.2020