Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

Post-doc w projekcie NCN SONATA 15 pt. „The interaction of T helper cell subsets with endometrial fibroblasts in processes associated to development of mare endometrosis”

Opis zadań:

Kandydat będzie uczestniczył w realizacji następujących zadaniach badawczych:

 1. Określenie zmian w populacji limfocytów pomocniczych w endometrium w przebiegu endometrosis;
 2. Określenie roli limfocytów pomocniczych w procesach związanych z rozwojem endometrosis;
 3. Badanie wpływ IFNγ i interelukin charakterystycznych dla limfocytów T na fibroblasty podczas przebudowy tkanki i fibrogenezy.

Warunki zatrudnienia:

 1. Miejsce pracy: Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu IRZiBŻ, ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn;
 2. Data rozpoczęcia: 01.09.2020;
 3. Czas trwania umowy: 36 miesięcy.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys naukowy z wykazem publikacji, konferencji, członkostw w towarzystwach i kołach naukowych oraz innych osiągnięć;
 3. Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora lub zaświadczenie realizacji studiów doktoranckich;
 4. Opinia opiekuna naukowego poświadczająca posiadanie umiejętności, niezbędnych przy realizacji projektu;
 5. Dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych;
 6. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego Kandydatury;

Zgłoszenie zawierające komplet dokumentów powinno zostać wysłane do dnia 24.07.2020 pocztą elektroniczną na adres: a.szostek-mioduchowska@pan.olsztyn.pl

W temacie wiadomości należy podać następujący tytuł „Konkurs na post-doc researcher/SONATA”.

 

Data publikacji: 23.06.2020