Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) prowadzi nabór wniosków dla instytucji planujących zatrudnienie naukowców, których badania mogą przełożyć się na poszerzenie wiedzy i rozwiązanie istotnych problemów związanych z epidemią COVID- 19, w szczególności przedstawicieli szeroko rozumianych nauk biomedycznych i o zdrowiu.

W ramach Polskich „Powrotów 2020. Edycja COVID-19″ NAWA zachęca do powrotu do Polski naukowców, którzy mogą pomóc w walce z koronawirusem. Na badaczy czeka atrakcyjne wynagrodzenie oraz grant startowy Narodowego Centrum Nauki (NCN). Nabór w specjalnej edycji Polskich Powrotów skierowany jest do naukowców polskiego pochodzenia, pracujących za granicą, których badania mogą przełożyć się na poszerzenie wiedzy i rozwiązanie istotnych problemów związanych z epidemią COVID-19 i jej konsekwencjami.

NAWA zapewnia finansowanie na 3-4 lata wynoszące nawet po 2,2 mln zł dla projektu. Jeśli jednak projekt obejmuje dodatkowo tzw. komponent badawczy, laureat może jeszcze liczyć na dodatkowe 200 tys. zł ze środków NCN. W ramach programu finansowane są działania związane z powrotem do kraju naukowca oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej:

  1. wynagrodzenie powracającego naukowca,
  2. wynagrodzenia członków grupy projektowej,
  3. koszty przesiedlenia powracającego naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
  4. opcjonalnie – adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego powracającego naukowca oraz członków grupy projektowej,
  5. opcjonalnie – koszty badań naukowych z zakresu badań podstawowych (komponent badawczy) finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Nabór wniosków prowadzony jest do 31 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji tutaj

 

Data publikacji: 17.06.2020