Mamy zaszczyt powiadomić, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, nadał Pani Wioletcie Błaszczak tytuł profesora nauk rolniczych.

Profesor Błaszczak pracuje w Zakładzie Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności IRZiBŻ. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół analizy mikrostruktury żywności i zastosowaniu wysokich ciśnień hydrostatycznych do modyfikacji żywności pochodzenia roślinnego ze szczególnym uwzględnieniem surowców i produktów bogatych w cenne składniki bioaktywne. W swoich badaniach udowodniła znaczący wpływ wysokich ciśnień hydrostatycznych na rozkład mas cząsteczkowych i parametry hydrodynamiczne skrobi różnego pochodzenia botanicznego. Wykazała także, że dla otrzymania produktu o wysokiej wartości żywieniowej, w warunkach procesu ciśnieniowania, należy uwzględnić krytyczne aspekty nie tylko pod względem wyboru parametrów technologicznych procesu, ale przede wszystkim wyboru surowca i jego właściwości fizykochemicznych.

Prof. Błaszczak uczestniczy w badaniach krajowych i zagranicznych zespołów naukowych, których wyniki są publikowane w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Jej dorobek publikacyjny liczy 73 prace naukowe: indeks Hirscha 22, liczba cytowań 1783. Aktywność naukowa Prof. Błaszczak przejawia się także pozyskiwaniem funduszy na badania naukowe w ramach projektów NCN czy współpracą z przemysłem dla którego wykonała ekspertyzy służące poprawie jakości produktów gotowych. Jest również aktywna w zakresie opieki naukowej i rozwoju kadr.

 

Data publikacji: 28.05.2020