Projekt dr Antonio Galvao z Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu IRZiBŻ pt. „Matczyna otyłość, a epigenetyczne i metaboliczne regulacje podczas gametogenezy i wczesnego rozwoju zarodkowego u myszy: szczególna rola szlaku sygnałowego leptyny” uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 9 – projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Budżet projektu to 3 879 750 zł.

Streszczenie projektu

 

Data publikacji: 28.04.2020