Prof. dr hab. Andrzej Ciereszko, kierownik Zakładu Biologii Gamet i Zarodka IRZiBŻ, został wybrany nowym prezesem Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku. Jednomyślną decyzję w drodze tajnego głosowania podjęło Zgromadzenie Ogólne Członków Oddziału 12 marca br. w Olsztynie. Do końca marca funkcję prezesa Oddziału pełnił prof. dr hab. Mariusz Piskuła, który kierował Oddziałem od 2015 r.

Prof. dr hab. Andrzej Ciereszko doktoryzował się w 1988 r. na podstawie pracy zatytułowanej „Charakterystyka biochemiczna aminotransferazy asparaginianowej układu rozrodczego knura”. Habilitację w dziedzinie nauk rolniczych (specjalność rybactwo) uzyskał w 1998 r. w olsztyńskim Instytucie Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza na podstawie pracy pod tytułem „Rola kwasu askorbinowego w męskim układzie rozrodczym pstrąga tęczowego”. Tytuł profesora nauk biologicznych otrzymał w 2003 r. W 2016 r. został członkiem korespondentem PAN. W latach 1992-1996 przebywał na stażu podoktorskim w Ohio State University, Columbus, USA. Był promotorem pięciu rozpraw doktorskich.

W Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie jest zatrudniony od 1991 r. Zespół badawczy pod jego kierunkiem zidentyfikował białka nasienia ryb uznawanych za najważniejsze w polskiej hodowli. Prof. Ciereszko jest również współautorem międzynarodowej procedury patentowej dla metody kriokonserwacji nasienia ryb łososiowatych i jej wdrożenia do programów hodowlanych.

 

Data publikacji: 1.04.2020