Mamy zaszczyt powiadomić, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, nadał Pani Barbarze Wróblewskiej tytuł profesora nauk rolniczych.

Profesor Barbara Wróblewska jest Dyrektorem ds. naukowych Oddziału Nauk o Żywności oraz kierownikiem Zakładu Immunologii i Mikrobiologii Żywności IRZiBŻ. Jej zainteresowania naukowe dotyczą oddziaływania składników diety na funkcjonowanie sytemu immunologicznego przewodu pokarmowego człowieka i zwierzęcia oraz zmiany mikrobioty gospodarza. Działalność naukowa prof. Wróblewskiej koncentruje się również wokół możliwości redukcji stanów zapalnych organizmu, w tym alergii pokarmowej, poprzez modyfikację białek w procesach technologicznych i wprowadzanie ukierunkowanej diety spersonalizowanej. Ostatnio prowadzone badania doprowadziły do identyfikacji nowych alergenów białkowych pochodzących z bakterii prozdrowotnych.

Prof. Barbara Wróblewska jest członkiem europejskich i polskich stowarzyszeń naukowych: European Academies’ Science Advisory Council – EASAC Working Group w sekcji “Food and nutrition security and agriculture”, European Association for Food Safety, SAFE consortium i Foodforce network, a także jest założycielem i członkiem Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej. Przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi została powołana na członka BIOEAST – Central Eastern European Initiative for Knowledge-based Agriculture, Aquaculture and Forestry in Bioeconomy. Za swą pracę była nagrodzona Srebrnym (2003) i Złotym (2013) Krzyżem Zasługi.

Postanowienie w sprawie nadania Pani Barbarze Wróblewskiej tytułu profesora nauk rolniczych zostało wydane 10 marca br.

 

Data publikacji: 14.04.2020