Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w XVII KONFERENCJI NAUKOWEJ MŁODYCH BADACZY Bezpieczeństwo i jakość żywności (1,2), która odbędzie się 23.03.2020 r. w siedzibie Wydziału Nauki o Żywności (pl. Cieszyński, sala im. prof. T. Dziamy).

Podczas konferencji zostanie przedstawiony przegląd najnowszych prac oraz doniesień naukowych, młodych pracowników nauki i doktorantów.

Organizatorami Konferencji są: Oddział Nauk o Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ORAZ Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W związku z przygotowaniami do tego wydarzenia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłoszenia młodych pracowników nauki oraz doktorantów z Państwa Zakładu/Katedry do uczestnictwa w formie krótkiego wystąpienia referatowego (5 min. lub 10 min.). Powołana Komisja po ocenie nadesłanych streszczeń określi czas przeznaczony na wystąpienie, o czym poinformuje autorów.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń (imię, nazwisko i temat wystąpienia) do dnia 03.03.2020 roku na adres: a.ogrodowczyk@pan.olsztyn.pl (w tytule należy wpisać: Abstrakt XVII KONFERENCJI NAUKOWEJ MŁODYCH BADACZY). Dalsze komunikaty i szczegółowe informacje zostaną wysłane bezpośrednio zainteresowanym osobom.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym spotkaniu pozwoli na nawiązanie nowej współpracy i kontynuację wymiany cennych doświadczeń naukowych pomiędzy uczestnikami konferencji.

(1) Jest inicjatywą w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości (RID)

(2) Pod patronatem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk

Wzór abstraktu word

 

Data publikacji: 5.02.2020