Pani Prof. dr hab. Nina Baryłko-Pikielna była jednym z pionierów badań jakości sensorycznej żywności nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Jej badania koncentrowały się na wpływie surowców, przetwarzania i przechowywania na jakość sensoryczną żywności. Interesował Ją wpływ fizjologii i zdrowia na wrażliwość sensoryczną. Wraz z klinicystami badała zmiany w percepcji sensorycznej u pacjentów z chorobami nerek i nadciśnieniem tętniczym.

Karierę naukową Pani Profesor rozpoczęła ponad 50 lat w Katedrze Technologii Produktów Zwierzęcych, którą kontynuowała jako kierownik Zakładu Technologii Żywności w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie, a następnie współtworzyła Pracownię Analizy Sensorycznej w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Za swoje zasługi na polu nauki, w 1990 roku otrzymała tytuł doctor honoris causa Uniwersytetu Helsińskiego (Faculty of Agriculture and Forestry).

Pani Profesor Nina Baryłko-Pikielna zmarła w maju 2019 roku w Warszawie.

Wspomnieniowy artykuł o Pani Prof. Ninie Baryłko-Pikielnej ukazał się w fińskim renomowanym czasopiśmie Kehittyvä Elintarvike dzięki inicjatywie Pań prof. Hely Tuorila i prof. Lea Hyvonen oraz dr Irenie Matuszewskiej, bliskiej współpracownicy Pani Prof. Ninie Baryłko-Pikielnej.

 

Data publikacji: 19.02.2020