Źródło: https://www.facebook.com/blazen.jajosz

Dr hab. Michał Wróbel z Zakładu Fizjologii i Toksykologii Rozrodu IRZiBŻ PAN jest bohaterem publikacji „Gazety Olsztyńskiej”, w której ukazał się obszerny wywiad na temat jego pozanaukowej pasji.

Czytaj

Dr Wróbel od kilkunastu lat jest pasjonatem rekonstrukcji historycznej. Pasowany na rycerza w 2007 r., brał udział w różnego rodzaju pokazach potyczek rycerskich oraz bitew, walcząc w często samodzielnie wykonanej zbroi. Jest sekretarzem Stowarzyszenia Kultury Średniowiecza „Bractwo Rycerskie Zamku Olsztyn”, które za cel stawia sobie m.in. propagowanie kultury i wiedzy historycznej w Polsce i świecie, popularyzację postaw i obyczajów rycerskich, a także aktywne uczestnictwo w ochronie dóbr historycznych i kulturalnych. Wcielając się w błazna Jajosza, dr Wróbel pełni funkcję konferansjera podczas turniejów i pokazów rycerskich, inscenizacji bitew i festiwali historycznych. Prowadzi też warsztaty historyczne i lekcje pokazowe dla młodzieży. W programie ma m.in. „Historie warmińskie”.

W październiku 2019 r. otrzymał Honorową Odznakę za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a wcześniej m.in. prawo do posługiwania się znakiem „Produkt Warmii i Mazur”. Jego działalność w zakresie popularyzacji wiedzy historycznej została również dostrzeżona przez kapitułę Nagrody „Uskrzydleni 2019” przyznawanej osobom rekomendowanym przez instytucje działające na rzecz kultury oraz przez członków Stowarzyszenia Pro Kultura i Sztuka: artystów, dziennikarzy, wykładowców i urzędników.

Źródło:  https://www.facebook.com/bractworycerskiezamkulubawa

 

Data publikacji: 8.01.2020