Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej we wspólnym przewodzie doktorskim w dziedzinie nauk rolniczych i nauk medycznych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz medycyna, dyscyplina wiodąca: technologia żywności i żywienia:

Mgr Natalii Drabińskiej

pt. „Zastosowanie preparatu fruktooligosacharydów i inuliny jako składnika diety bezglutenowej dzieci z chorobą trzewną”.

Obrona odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r. o godz. 1200 (sala konferencyjna przy ul. Tuwima 10).

Promotorzy:

  • Dr hab. inż. Urszula Krupa-Kozak, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,
  • Dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
  • Prof. dr hab. inż. Anna Gramza-Michałowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w sali seminaryjnej IRZiBŻ PAN w Olsztynie, przy ul. Tuwima 10.

Przewodniczący Rady Naukowej IRZiBŻ PAN
Prof. dr hab. Tomasz Janowski

 

Data publikacji: 3.01.2020