W dniu 25 listopada 2019 r. członek Rady Naukowej IRZiBŻ PAN, Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, pełniący funkcję Dyrektora Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymał najwyższą godność akademicką, tj. stopień doktora honoris causa Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze (Czech University of Life Sciences).

Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski jest absolwentem Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł profesora nauk biologicznych zdobył w 2007 r. Aktualnie kieruje Instytutem Zoologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zainteresowania badawcze Pana Profesora dotyczą ekologii behawioralnej, wpływu klimatu, ptaków krajobrazu rolniczego oraz ekologii miast.

Serdeczne gratulacje Panu Profesorowi składa Dyrekcja, Rada Naukowa
oraz pracownicy IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 

Data publikacji: 2.12.2019