Zespół Andrologii Molekularnej Zakładu Biologii Gamet i Zarodka podpisał umowę o dofinansowanie w kwocie 1 150 000 zł na operację w zakresie działania 2.2 „Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Na podstawie umowy, pracownicy Instytutu będą prowadzić Program Doradztwa Rybackiego „Pozyskiwanie, przechowywanie i zapładnianie gamet ryb” o akronimie Fish-RePro. Celem programu doradczego jest poprawa ogólnych wyników i konkurencyjności gospodarstw akwakultury poprzez podniesienie skuteczności procesu zapłodnienia u ryb prowadzonego w ośrodkach hodowlanych w Polsce. Zespół doradczy powołany do życia w Instytucie będzie prowadził działania badawczo-wdrożeniowe w celu wspierania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy. Cel ten będzie osiągany z wykorzystaniem rodzimych rozwiązań technologicznych, opracowanych w IRZBZ PAN i udostępnianych w ramach prac doradczych podmiotom akwakultury. Program realizowany będzie w latach 2019 – 2022.

Data publikacji: 9.12.2019