Dr n. wet. Paweł Kordowitzki z Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu IRZiBŻ zdobył tytuł „Diplomate of European College of Animal Reproduction”. Jest pierwszym naukowcem w Polsce, który otrzymał to prestiżowe wyróżnienie.

Zdobycie nobilitacji „Dipl ECAR” było poprzedzone 4-letnią rezydenturą dr Kordowitzkiego w European College of Animal Reproduction (ECAR) w ramach europejskiego programu specjalizacyjnego z rozrodu zwierząt, oraz pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego. Dwudniowy egzamin, który trwa w sumie 16 godzin, odbył się w Belgiii i obejmował cały zakres wiedzy z rozrodu i neonatologii zwierząt domowych, zwierząt gospodarskich, zwierząt egzotycznych, ptaków, płazów, gadów, ryb oraz zagadnień biotechnologii rozrodu. W tym roku do egzaminu przystąpiło 14 doktorów i profesorów z całej UE, z których wynik pozytywny uzyskały tylko 4 osoby. Tytuł, który zdobył dr Kordowitzki jest uprawnieniem do nauczania nowych rezydentów z Polski i całej Europy. Jest również jednoznaczny ze wstąpieniem do European Board of Veterinary Specialisation – organu odpowiedzialnego za wszystkie standardy specjalizacji weterynaryjnych w Europie.

Więcej informacji na temat European College of Animal Reproduction tutaj.

 

Data publikacji: 4.12.2019