21 listopada 2019 r. odbyło się otwarte posiedzenie Senatu Akademickiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Najwyższą godność akademicką, tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie otrzymał Pan Profesor Adam Zięcik – wieloletni Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i jej wiceprezes w latach 2013-2015, wybitny badacz i nauczyciel akademicki, twórca szkoły endokrynologii rozrodu zwierząt, członek licznych stowarzyszeń naukowych krajowych i międzynarodowych, założyciel Towarzystwa Biologii Rozrodu.

Otwierając uroczyste posiedzenie Senatu Akademickiego JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski powiedział m.in.:

„Dzisiejsza uroczystość […] to nie tylko piękna akademicka tradycja. To również świadectwo tego, jak ważna w naukowym życiu jest kontynuacja oraz umiejętność korzystania z doświadczeń, wiedzy i życiowej mądrości poprzednich pokoleń. Doskonale wiemy, że w pracy naukowej, tak jak w życiu, potrzebujemy autorytetów. I chętnie się do nich odwołujemy, wskazując młodym pokoleniom cenne wzorce. Dlatego tak bardzo cieszy nas obecność uznanego specjalisty w dziedzinie biologii i endokrynologii rozrodu zwierząt Pana Profesora Adama Zięcika, któremu Senat, na wniosek Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uchwałą z 24 czerwca bieżącego roku nadał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego”.

W swoim wystąpieniu Pan Profesor Adam Zięcik, doktor honoris causa SGGW podziękował za nadanie zaszczytnego tytułu oraz przedstawił wyniki prowadzonych przez siebie badań nad biologią rozrodu. W prezentacji pt. „Podróż do Itaki” ukazał, na przykładzie własnej drogi naukowej i prowadzonych prac badawczych, piękno nauki, wiedzę i satysfakcję, jakie przynosi naukowcowi odkrywanie w pokorze tego, co dotąd nieznane oraz poczucie sensu, gdy sam przyczynia się do jej rozwoju nauki, gdy wyniki jego badań są zastosowane w praktyce.

W uroczystości wzięło udział wielu gości, a wśród nich: posłowie na sejm RP, wiceprezesi Polskiej Akademii Nauk prof. Romuald Zabielski i prof. Stefan Malepszy; wiceprezes Oddziału PAN w Krakowie prof. Barbara Bilińska; rektorzy warszawskich uczelni, a także prof. Tadeusz Krzymowski dr h.c. (Dyrektor Instytutu PAN w Olsztynie w latach 1988-1997).

Gośćmi byli przedstawiciele wielu uczelni, instytutów naukowych i organizacji, z którymi współpracuje Pan Profesor Adam Zięcik, wśród nich prof. Ilpo Huhtaniemi z Imperial College Londyn, prof. Maria Alevizaki z Uniwersytetu Medycznego w Atenach, prof. Marek Zygmunt z Uniwersytetu w Greifswald w Niemczech, prof. Nafis Rahman z Uniwersytetu w Turku w Finlandii oraz delegacje z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Chemii Organicznej PAN, Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

Prof. A. Zięcik jest 95. doktorem honoris causa w historii SGGW.

Źródło: SGGW

 

Data publikacji: 26.11.2019