Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przyznała Instytutowi Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie środki finansowe na realizację projektu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

Celem projektu jest wymiana stypendialna adresowana do doktorantów i kadry akademickiej. Projekt ma na celu pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego, wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej infrastruktury badawczej niedostępnej w kraju macierzystym, udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego poprzez udział w:

  • krótkoterminowych stażach zagranicznych (trwających do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji,
  • konferencjach zagranicznych,
  • szkołach letnich/zimowych, warsztatach, szkoleniach itp.

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.09.2020

Więcej informacji dotyczących programu PROM można znaleźć tutaj.

 

Data publikacji: 31.10.2019