W tym roku nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii otrzymało trzech naukowców – Sir Peter J. Ratcliffe, William G. Kaelin Jr. oraz Gregg L. Semenza za „odkrycie procesów wyczuwania przez komórki stężenia tlenu w środowisku i adaptowania się do jego zmian” (www.nobelprize.org). Badania noblistów skupiają się molekularnych mechanizmach regulujących aktywność genów w środowisku o niskiej dostępności tlenu ze szczególnym naciskiem na nowotworzenie.

Zespół Biologii Regeneracyjnej w Zakładzie Biologicznych Funkcji Żywności naszego Instytutu od roku prowadzi badania właśnie w aspekcie hipoksji i gojenia urazów skóry, o czym mówiły w programie TVP3 Olsztyn „WstajeNowyDzień” prof. Barbara Gawrońska-Kozak i dr Joanna Bukowska.

Oglądaj TVP 3 Olsztyn (od 40:45)

Oglądaj Facebook

 

Data publikacji: 30.10.2019