Międzynarodowa konferencja „Endometritis jako przyczyna niepłodności u zwierząt domowych” odbędzie się w dniach 9 – 11 września 2019 w Warszawie w ramach Projektu KNOW.

Czwarta międzynarodowa konferencja na temat zapalenia błony śluzowej macicy u krów i klaczy oraz wspólne polsko-japońskie seminarium „Najnowsze osiągniecia w fizjologii reprodukcyjnej – kluczowe procesy narodzin nowego życia” organizowane są przez nasz Instytut oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Konferencja umożliwi spotkanie naukowców i studentów w celu interakcji i podzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozrodu zwierząt. Oba spotkania zapewnią doskonałe międzynarodowe forum, w którym naukowcy z Europy, Izraela, Ameryki Północnej i Południowej oraz Japonii będą uczestniczyli w dyskusji na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie biologii, patofizjologii rozrodu u zwierząt domowych, obejmując tematy począwszy od zapalenia błony śluzowej macicy i łożyska, endometriozy, po immuno-endokrynne funkcje macicy i jajnika, kluczowe procesy doprowadzające do narodzin nowego życia, funkcje jajowodów i wczesny rozwój zarodka.

Program Konferencji

 

Data publikacji: 4.09.2019