W dniach 23-27 września 2019r. w Guzowym Piecu k. Olsztyna odbędzie się Sesja Sprawozdawcza ZSD oraz III Sympozjum KNOW: „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” wraz z XIII Sympozjum: „Genetyczne, Fizjologiczne i Środowiskowe Uwarunkowania Rozrodu i Zdrowia Zwierząt Oraz Bezpieczeństwa i Jakości Żywności Pochodzenia Zwierzęcego”.

W I części Sympozjum (24-25 września 2019r.) doktoranci ZSD KNOW przedstawią po raz ostatni wyniki swoich badań i postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, a w dniach 26-27 września 2019 beneficjenci programów KNOW przedstawia sprawozdania z wyników badan realizowanych w ramach grantów oraz staży po-doktorskich KNOW.

Organizatorami są: Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (KNOW) Konsorcjum Naukowe „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” (nr decyzji 05-1/KNOW2/2015) oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (główny organizator), Wydział Medycyny Weterynaryjnej UW-M w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Instytut Weterynarii – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie.

Program sympozjum pdf

 

Data publikacji: 21.09.2019