Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński został powołany na Członka Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Powołania w dniu 28 sierpnia br. dokonał Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin. Kadencja Profesora Skarżyńskiego obejmie okres od 11 listopada 2019 do 10 listopada 2023.

Do zadań Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach należy m.in. opracowywanie i udostępnianie użytkownikom dobrych praktyk, w szczególności w zakresie planowania i wykonywania procedur, stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia oraz stosowanych metod alternatywnych. Komisja współpracuje też z Komisją Europejską przy opracowywaniu i zatwierdzaniu metod badawczych zapewniających uzyskanie bez wykorzystania zwierząt lub przy wykorzystaniu mniejszej ich liczby, lub w sposób powodujący mniejszy ból u wykorzystywanych zwierząt takiego samego lub szerszego zakresu informacji, jaki zostałby uzyskany przy wykonywaniu procedur z wykorzystaniem zwierząt.

 

Data publikacji: 9.09.2019