Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisko:

 • technologa w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • przygotowywanie narzędzi i szkła laboratoryjnego do użycia w pracowni hodowli komórek/tkanek;
 • przygotowywanie płynów laboratoryjnych i mediów hodowlanych;
 • nadzór nad sprzętem niezbędnym do wykonywania analiz i prowadzenia hodowli komórkowych/tkankowych;
 • nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym;
 • zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi instrukcjami;
 • pomoc w prowadzeniu analiz laboratoryjnych.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • mile widziana praktyczna znajomość zagadnień związanych z pracą laboratoryjną;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • pracowitość, rzetelność, odpowiedzialność za wykonywane zadania;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty aplikacyjne:

 • C.V. + list motywacyjny

W C.V. prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE)”.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10.
  Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jej zakończenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:

Instytut Rozrodu Zwierząt Badań Żywności PAN
Dział kadrowo-płacowy
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn

Termin składania dokumentów upływa w dniu 31 sierpnia 2019 r. (w przypadku dokumentów przesyłanych pocztą – liczy się data stempla pocztowego).

 

Data publikacji: 8.08.2019