Prof. Ryszard Amarowicz został zaproszony przez wydawnictwo Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) do Komitetu Redakcyjnego renomowanego czasopisma Molecules (IF 3.060) – sekcja „Analytical Chemistry”.

Serdecznie gratulujemy.

 

Data publikacji: 25.07.2019