Kierownik Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0014 Wierzba, na działce 1/135.

Użytkownikiem wieczystym działki gruntu wymienionej w ogłoszeniu jest Polska Akademia Nauk z siedzibą w Olsztynie. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00021770/5

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu [PDF]

Regulamin pracy komisji [PDF]

Formularz ofertowy [PDF]
Formularz ofertowy [DOC]

Projekt umowy [PDF]

 

Data publikacji: 3.06.2019