Dr hab. Radosław Kowalski, kierownik Zespołu Andrologii Molekularnej w Zakładzie Biologii Gamet i Zarodka, został zaproszony przez Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) do Komitetu Redakcyjnego renomowanego czasopisma Animals (IF 1.654) – sekcja „Aquatic Animals”.

https://www.mdpi.com/journal/animals/editors

 

Data publikacji: 3.06.2019