Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 27. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. Spośród 899 aplikujących, stypendium otrzyma 100 młodych badaczy. W gronie laureatów jest Natalia Drabińska, doktorantka w Zakładzie Chemii i Biodynamiki Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Program START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy przed trzydziestką reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Stypendia są przyznawane w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość dotychczasowego dorobku naukowego kandydatów. Stypendium, można przeznaczyć na dowolny cel, ma ono wesprzeć finansowo młodego naukowca w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić mu pełne poświęcenie się nauce.

Badania prowadzone przez Natalię Drabińską w ramach pracy doktorskiej dotyczą określenia wpływu suplementacji diety bezglutenowej prebiotykami na mikrobiotę jelitową oraz stan zdrowia i odżywienia dzieci z chorobą trzewną. Uzyskane wyniki wykazały, że prebiotyk dodany do diety bezglutenowej może poprawić aktywność mikrobioty jelitowej, parametry obrotu kostnego oraz stan odżywienia dzieci z chorobą trzewną. Ponadto, zainteresowania badawcze doktorantki obejmują poprawę właściwości funkcjonalnych produktów bezglutenowych oraz chemię żywności. Obecnie badania prowadzone przez Natalię Drabińską skupiają się na analizie lotnych związków organicznych w badaniach biomedycznych i żywnościowych.

 

Data publikacji: 10.05.2019