Zespół Zakładu Ochrony Bioróżnorodności Instytutu w składzie: ​Anna Korzekwa, Martyna Grzyb, Angelika Kotlarczyk, Agata Szczepańska, Federico Mason i Rafał Dubełek opowiadali o swojej pracy i zachęcali do wspólnego eksperymentowania podczas V Pikniku Przyrodniczego w Mikołajkach.

Naukowcy przedstawili uczniom m.in. zagadnienia śladów zwierząt wokół nas oraz bezinwazyjnego sposobu monitorowania stanu zdrowia tych zwierząt, a także pokazywali uczestnikom reakcje chemiczne wykorzystywane w pracy laboratoryjnej.

 


 

Data publikacji: 19.03.2019