DYREKTOR i RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika:

Mgr Krzysztofa Witka

pt. „Rola chemokin w funkcji ciałka żółtego świni”.

Obrona odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 830 (sala konferencyjna przy ul. Tuwima 10).

Promotor:

  • Dr hab. Aneta Andronowska, prof. nadzw., Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Renata Ciereszko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  • Prof. dr hab. Andrzej Sechman, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w sali seminaryjnej IRZiBŻ PAN w Olsztynie, przy ul. Tuwima 10.

Dyrektor IRZiBŻ PAN
Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła, czł. koresp. PAN

 

Data publikacji: 14.03.2019