DYREKTOR i RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie żywności i żywienia:

Mgr inż. Przemysława Zduńczyka

pt. „Wpływ żywienia indyków dietami o zróżnicowanym stosunku WNKT n-6/n-3 i dodatkiem wytłoków owocowych na stabilność oksydacyjną lipidów mięsa i profil kwasów tłuszczowych”.

Obrona odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 900 (sala konferencyjna przy ul. Tuwima 10).

Promotor:

  • Prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
  • Prof. dr hab. Jacek Kondratowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w sali seminaryjnej IRZiBŻ PAN w Olsztynie, przy ul. Tuwima 10.

Dyrektor IRZiBŻ PAN
Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła, czł. koresp. PAN

 

Data publikacji: 11.03.2019